Så får ditt barn starkare rygg.

Posted by Sarah Schwarz
Kids having a break

Så får ditt barn starkare rygg.

Posted by Sarah Schwarz
Kids having a break

För barn är cykling i första hand lek och lust. De märker knappt hur nyttigt det är för dem. Utan att de tänker på det tränar de uthållighet, rörlighet, koordination och inte minst ryggmusklerna.

 

Barnets rygg

Ryggraden är en del av skelettet, men den är ingen styv pelare utan en rörlig struktur som består av ett antal ryggkotor. Musklerna runt ryggraden bevarar dess form och de ska givetvis stärkas tidigt i livet.

Hos barn är muskler och skelett inte färdigutvecklade. Barnets rygg växer dessutom hela tiden. Barns skelett innehåller lite kalkavlagringar. Det gör att det fortfarande är mycket elastiskt och därför inte står emot tryck och böjningar särskilt bra. Detta innebär att stödstrukturerna i ett barns kropp (skelett, leder, ledband och diskar) är betydligt mer belastningskänsliga än hos en vuxen. Det betyder däremot inte att ditt barn måste lindas in i bomull. Tvärtom! Det är enormt viktigt att hållningsmusklerna och rörelseapparaten stärks, vilket du snart ska få lära dig mer om. Genom en aktiv livsstil, alltså regelbunden fysisk rörelse i barndomen, kan du hjälpa ditt barn utvecklas på bästa sätt, i synnerhet genom att främja uppbyggnaden av skelett och muskler.

 

Varför klagar så många barn över ryggont?

Det är vanligt att småbarn gärna rör på sig mycket och tar vara på varje tillfälle att springa omkring, skutta och klättra. Detta förändras ofta plötsligt vid en viss ålder, vanligen i samband med att barn börjar skolan. Det ligger i sakens natur att ditt barn nu måste ägna sig mycket mer åt sittande aktiviteter: först på förmiddagen i skolan och sedan på eftermiddagen hemma med läxor.

Men timslångt sittande är rena giftet för ryggen. Ryggraden belastas huvudsakligen mycket ensidigt, de otränade hållningsmusklerna (i nacken, ryggen, buken och baken) förtvinar och fyller inte längre sin stabiliserande funktion. Risken för skador, dålig hållning och ryggont ökar.

Desto viktigare är det att kompensera det myckna sittandet genom att röra mycket på sig på fritiden så att ryggraden håller sig funktionsduglig länge, helst hela livet. Den aktuella rekommendationen från Världshälsoorganisationen (WHO) är att barn och ungdomar mellan 5 och 17 år ska utöva måttligt till kraftigt ansträngande fysisk aktivitet i minst 60 minuter varje dag för att stärka muskler, rörlighet och skelett. Det är egentligen inget nytt utan har redan visats genom mängder av studier att barn i vår del av världen rör sig allt mindre. Man behöver inte leta länge efter sannolika orsaker: Den ökande digitaliseringen leder till mer skärmtid, det vill säga mer sittid. Även utbyggnaden av kollektivtrafiken gör att redan kortare resor till vardags sker sittande. Tidigare var en halvtimmes promenad till skolan eller tre kilometer på cykel till träningen en naturlig del av vardagen. I dag betraktas även sådana korta sträckor som träning.

 

Kan cykling vara en räddning?

Det omedelbara svaret är: Ja, cykling kan ge barn en stark och frisk rygg och förebygga dålig hållning. För att resultatet inte ska bli det motsatta måste du dock tänka på några grundregler: 

  • Den viktigaste förutsättningen för att ditt barn ska må bra av att cykla är en barnanpassad cykel. Förutom storlek och vikt bör du tänka på ett antal ergonomiska komponenter. Exakt vilka krav det är viktigt att en barncykel uppfyller kan du läsa om här.

  • Allt hänger på rätt hållning. För att ditt barn ska kunna sitta korrekt och bekvämt måste cykeln ställas in perfekt. Optimalt för ryggen är att överkroppen är lätt framåtlutad. I den positionen kan även stötar och slag från knaggliga underlag pareras väl så att diskarna skonas. Hållningen är helt klart fel om armarna är helt sträckta eller om bäckenet lutar bakåt och barnet får krum rygg.

  • Lagom är bäst. Ditt barn ska inte bestiga ett nytt berg varje dag. Ensidig belastning eller mycket hård träning på elitnivå kan på lång sikt vara lika skadligt för barn som växer som att sitta stilla i timmar. Överdriv alltså inte och anpassa cykelturerna efter ditt barns ålder och kondition.

Det som används, utvecklas. Det som inte används, förtvinar. Ungefär så sade redan greken Hippokrates, läkekonstens fader. Det som rekommenderas för växande barn är måttlig fysisk aktivitet som helst ska träna många olika muskelgrupper. Det stämmer perfekt in på cykling:

  • Alla stora muskelgrupper i kroppen (rygg-, bröst och bukmuskulatur liksom sätes- och benmuskler) tränas. Även när det inte ser ut så jobbar sätesmusklerna hela tiden aktivt för att stabilisera överkroppen.

  • Även små muskelgrupper, till exempel stödmusklerna runt varje ryggkota, kan få riktad träning. Den asymmetriska, alltså diagonala, tramprörelsen sträcker och töjer dessa små muskler som man normalt inte aktiverar medvetet utan som endast går att träna genom rörelse. Förutsättningen är den som beskrivs ovan: en lätt framåtlutad hållning som ger en optimal, jämn belastning av den känsliga växande ryggraden.

  • Den cykliska, ständigt upprepade rörelsen med benen kan dessutom lindra ryggbesvär som redan har uppstått.

Glöm inte att stretcha! Som vi redan har tagit upp växer ett barns muskler fortfarande och redan i tidig ålder är det viktigt att stretcha för att förebygga ensidigt förkortade muskler.
Konkurrensen från digitala medier gör det ofta svårt för oss föräldrar att få barnen intresserade av motion och idrott. En lösning kan vara att barnet går med i en idrottsklubb. Det är trots allt i gruppen med kompisarna som barnen har mest glädje av idrott, och det blir snabbt en rutin att träna. Under sakkunnig ledning får ditt barn dessutom motivation att träna på ett lekfullt sätt.

Vi är redan väldigt nyfikna på hur du lyckas med motion och rörelse i vardagen. Och hur gör du cykling så roligt som möjligt för barnen?

Comments: